Sono

  Цахим зээлийн аппликейшин UX/UI дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

  Legalinfo.mn

  Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн вебсайт, аппликэйшны UI дизайн болон Front-End хөгжүүлэлт

  Scorebet

  Вэб сайтын UX/UI Дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

  esain.mn

  Онлайн худалдааны вэб сайтын UX/UI дизайныг зурж гүйцэтгэлээ.

  МУИС

  “МУИС”-ийн номын сангийн электрон каталог системийн UX/UI дизайн, HTML,CSS-ийн хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэлээ

  moto.mn

  Онлайн худалдааны вэб сайтын UX/UI дизайныг зурж гүйцэтгэлээ.

  Mountain Dew

  Купон онооны системийн Вэб сайт, аппликейшин UX/UI Дизайныг зурж гүйцэтгэлээ

  увс цахилгаан

  Увс аймгийн Цахилгаан түгээх сүлжээны вебсайт болон дашбордын дизайн

  Amlalt.mn

  Мэдээ мэдээллийн вэб сайтын UX/UI дизайн зурж гүйцэтгэлээ.

  Active Code

  Вэб сайтын UX/UI Дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

  Багшийн туслах

  Цахим боловсролын цогц хөтөлбөрийг нэгтгэсэн аппликэйшны UI дизайн

  morningstartour.com

  Аялал жуулчлалын захиалгын систем UX/UI дизайныг зурж гүйцэтгэлээ.